Piratkopiering i siffror

250 miljarder dollar
beräknas förfalskningsindustrin omsätta årligen runt om i världen.

5-7% av världshandeln
är den andel som handeln med piratkopierade produkter beräknas motsvara.

40 miljoner varor
stoppades av de europeiska tullmyndigheterna år 2012, till ett värde av cirka 900 miljoner Euro.

17 miljoner kronor
är värdet av de 52 148 varor som stoppades av Tullverket år 2012.

100 000 arbetstillfällen

beräknas årligen gå förlorade inom EU.

Källor:

European Commission Taxation and Customs Union

IACC

ICC

Tullverket