Problemet med piratkopiering

Handeln med piratkopior är ingen ny företeelse utan har länge utgjort ett internationellt problem med stor effekt på världshandeln. Piratkopiering är en jätteindustri som årligen beräknas omsätta cirka 250 miljarder dollar, och de senaste åren har de europeiska tullmyndigheterna tagit över 1 miljard varor i beslag. Tullmyndigheterna i Europa ser också en ökning av förfalskningar inom nästan alla produktsektorer, och det är alltså inte längre bara lyxartiklar som förfalskas.