SACG yttrar sig över förslag till ”En känneteckensrättslig reform” (i den mån det berör varumärkesförfalskade varor)

SACG yttrar sig över betänkandet ”En känneteckensrättslig reform” (SOU 2016:79) i de delar som SACG bedömer att förslagen berör varumärkesförfalskade varor. SACG:s yttrande

Leave a Comment