S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Posts in Seminarier & möten
Seminarium den 16 februari 2015 gästas av OHIM Observatory, Blocket, Electrolux, polisen och tullen

Den 16 februari 2015 kommer företrädare från Blocket, Electrolux, polisen och tullen till SACG:s seminarium. Vi ges även information om OHIM Observatory och får en praktisk genomgång av the Enforcement Databas – databasen där rättighetshavare kan lägga in relevant information om sina produkter så att polis- och tullmyndigheter i hela EU kan ta del av den. Kvällen avslutar vi med mingel och tilltugg. Varmt välkomna!

Seminarier & mötenSACG
Praxisseminarium i Stockholm den 27 november 2014

Den 27 november 2014 bjuder SACG in till kvällsseminarium. På programmet står intressanta avgöranden på området piratkopiering samt en genomgång av när intrångsundersökningar kan bidra till värdefull bevissäkring vid immaterialrättsliga intrång. Vi diskuterar också huruvida användning av skärmdumpar som bevismedel i tvistemål utgör upphovsrättsintrång. Kvällen avslutar vi såklart med mingel och tilltugg. Varmt välkomna!

Seminarier & mötenSACG
Seminarium: Nya regler och nya satsningar i kampen mot piratvaror

Onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 – 19.00
Radisson Strand Hotell, Nybrokajen 9

Piratvaror handlar om många produkter, mycket pengar och smarta motståndare som ständigt hittar nya vägar till konsumenterna. Den kampen är helt enkelt tuff. Konsten är att inte ge upp.

Den 1 januari 2014 träder en ny tullförordning i kraft som ska säkerställa skyddet för immateriella rättigheter vid EU:s gränser. Reglerna gäller både piratvaror och parallellvaror, dvs. sådana som tillverkats med rättshavarens samtycke men inte varit avsedda för EU-marknaden. Den nya EU förordningen (EG) 608/2013 följs också upp med nya regler i den svenska tullagstiftningen. Samtidigt satsar EU-centralt genom det nya Observatoriet i Alicante, som stöttar upp nationella satsningar och liksom förordningen inspirerar till och underlättar ökat samarbete mellan EU-länderna.

Från 16.30 vin och tilltugg.

17.00 De nya reglerna, skyddsbehoven och den praktiska hanteringen presenteras av Per Holgersson, nationell specialist på immaterialrätt & produktsäkerhet, Tullverket, och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal.

18.00 Advokat Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo advokater redogör för arbetet i det så kallade Observatory on Infringements of IPR vid OHIM.

18.30 Frågor och diskussion.

19.00 Slut.

Välkommen till ett intressant och upplysande möte önskar SFIR i samarbete med SACG!

Seminarier & mötenSACG