S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

World Intellectual Property Day on 26 April 2017: Innovation – Improving Lives

”Every April 26, we celebrate World Intellectual Property Day to learn about the role that intellectual property rights (patents, trademarks, industrial designs, copyright) play in encouraging innovation and creativity.

This year, we’ll explore how innovation is making our lives healthier, safer, and more comfortable, turning problems into progress. We’ll look at how the intellectual property system supports innovation by attracting investment, rewarding creators, encouraging them to develop their ideas, and ensuring that their new knowledge is freely available so that tomorrow’s innovators can build on today’s new technology.”- WIPO (World Intellectual Property Organization) World IP day

BranschnyheterSACG
Rapport om kostnader för immateriella intrång i EU med fokus på smartphones

I en gemensam rapport från EUIPO i samarbete med International Telecommunication Union (ITU) görs bedömningen att 184 miljoner färre smartphones såldes av den legitima industrin 2015 till följd av counterfeit produkter på marknaden. ITU’s Telecommunication Development Bureau’s Director, Brahima Sanou: ”Counterfeiting affects economic growth as well as consumers’ health. I am pleased to see that our collaboration with EUIPO helps to raise awareness about the social and economic consequences of counterfeited smartphones. It is our responsibility to take steps to protect consumers.” Press release och Social media Infographics

Rapporter & studierSACG
The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy. Report prepared for BASCAP and INTA

”Counterfeiting and piracy activities are broad in scope and large in value, and are growing. Using the robust methodology developed by the OECD, and applying this to more recent data, we find that in 2013, the economic value of counterfeit and pirated products is estimated at between $0.9 Trillion and $1.1 Trillion. Our projections for 2022 show an increase to between $1.9 Trillion to 2.81 Trillion.” Rapport

Rapporter & studierSACG
SACG kallar till extrastämma och seminarium med IP-åklagarna den 15 februari

Extrastämma och seminarium den 15 februari 2017
SACG kallar till extrastämma för ändring av föreningens stadgar. En sådan ändring kräver beslut vid två på varandra följande möten. Det första beslutet togs vid årsstämman den 15 juni 2016.

Efter extrastämman redogör IP-åklagarna för deras arbete under föregående år.

Inledning
Advokat Henrik Wistam, Ordförande SACG

Extrastämma för ändring av stadgar
Dagordning:
1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
3. Förslag till nya stadgar

En genomgång av IP-åklagarnas arbete under året, inklusive Designers Revolt-målet
Designers Revolt-målet aktualiserade ett flertal intressanta frågor, bland annat internationell jurisdiktion och ansvar för ställföreträdare m.fl.. Därutöver redogör IP-åklagarna för sitt övriga arbete under året.


Ambitionen är att deltagarna ska komma med egna reflektioner om målen och det gångna året och att seminariet ska bli interaktivt.

Vi avslutar som vanligt med mingel och informella diskussioner. Varmt välkomna!

Tid/datum: 15 februari 2017 kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 (OBS ny adress), Stockholm
Anmälan: Anmälan görs senast den 13 februari 2017 till Ludvig.Holm@lindahl.se
Deltagaravgifter: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2017)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag. SACG inbjudan

Seminarier & mötenSACG
SACG yttrar sig över förslag till ändrade mediegrundlagar (såvitt avser neutrala tobaksförpackningar)

SACG har lämnat sina synpunkter på Mediegrundlagskommitténs betänkande ”Ändrade mediegrundlagar”. Föreningen delar Kommitténs bedömning att införandet av neutrala tobaksförpackningar kräver en ändring i tryckfrihetsförordningen men är starkt kritiskt till Betänkandets förslag som SACG menar kommer att öka risken för piratkopiering av tobaksprodukter och handeln med piratkopierade varor. SACG:s yttrande

BranschnyheterSACG