S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Six out of ten customs seizures of fake goods are found in small parcels

63 % of all seizures of counterfeit and pirated goods by customs authorities are of small parcel shipments.

 Fake consumer goods like shoes, sunglasses and jewellery are most likely to be sent in small parcels.

Over half of all global seizures of counterfeits sent by post contained just one item.

A new report out today reveals that more than 6 out of 10 customs seizures of counterfeit or pirated goods are of small parcels sent through postal or courier services.

The research, carried out by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), shows that, although large container shipments account for most counterfeit traffic in terms of volume and value, customs authorities are increasingly seizing small parcel shipments of counterfeit and pirated goods.

The report shows that these small shipments tend to be in packages of 10 or fewer items and that virtually all industry sectors use small shipments, albeit to different degrees.

The full report in English, the 23 language versions of the executive summary and the 5 language versions of the press release are available here on the Observatory webpage dedicated to this joint study.

Sara SparringComment
Seminarium "Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?"

Den 11 december 2018 kl. 16.00 – 17.30 med efterföljande glöggmingel hos Synch

 

Välkommen till seminarium med SACG där vi kommer lyssna till advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk på temat ”Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?” och Måns Sjöstrand, Head of IP Daniel Wellington om ”Piratkopiering – digitala marknadsplatser och bakomliggande kriminella nätverk.”

 

Piratkopiering förknippas traditionellt med att köpa dåliga Ray Ban-kopior i Thailand, eller en Gucci-väska med felstavat märkesnamn. Det har länge varit förknippat med småskalig gatuverksamhet och ett ’bedrägeri’ som köparen varit väl införstådd med; kort och gott något ganska harmlöst. Men de senaste åren har tonläget skärpts och piratkopiering är inte längre bara ett problem för producenterna utan faktiskt också för konsumenterna.

Piratkopiering är idag en mycket mer utbredd företeelse än bara gatuförsäljare i Asien eller Sydeuropa som säljer dåliga plagiat av märkesvaror. Det är en industri som sträcker sig över i stort sett alla branscher, som omsätter många miljarder kronor årligen och som har engagemang i organiserad brottslighet. Förr kanske konsumenten var medveten om att hen köpte en piratkopia, men så är det inte längre idag. För konsumenter innebär detta en stor risk, eftersom också vardagsvaror som matvaror, skönhetsprodukter, leksaker, alkohol, reservdelar, läkemedel – ja allt som går att sälja – piratkopieras.  

Hur ser verkligheten ut idag med piratkopior? Vilka ligger bakom? Vad får du egentligen för pengarna – och vad finansierar du?

 

16.00 Seminarium

Välkommen

Sara Sparring, ordförande SACG (Synch)

 

”Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?”

Ann-Charlotte Söderlund Björk, hedersmedlem SACG (GOZZO Advokater)

”Piratkopiering – digitala marknadsplatser och bakomliggande kriminella nätverk”

Måns Sjöstrand, styrelseledamot SACG (Head of IP Daniel Wellington)

 

17.30 Glöggmingel och informella diskussioner

Datum: 11 december 2018 kl. 16.00 – 17.30 (med efterföljande glöggmingel)

Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6 (våning 8), 114 34 Stockholm

Deltagaravgift: Deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.

Anmälan: görs senast den 7 december 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.


Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

 

Sara SparringComment
Invitation to customs and law enforcement training on the identification of counterfeit and pirated goods

At the initiative of the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) and REACT, hosted by International Chamber of Commerce (ICC)

As brand protection managers of proprietary product brands you are invited to take part in customs and law enforcement training in Sweden.

DATE: 14 November 2018

TIME: 13.00 – 16.00

VENUE: ICC, Brunnsgatan 2, Stockholm, Sweden

FORMAT: The training will be in the interactive ”speed dating” form where each brand has its own workshop table to present the brand, genuine products, counterfeits, identification guides etc. Customs and law enforcement officers will be divided in smaller groups to meet each brand in a scheduled order. Power-Point-presentation can be used in assistance, but only be shown on a laptop on the table.

ARRIVAL: Workshop tables should be organized not later than one hour in advance.

DEADLINE: Due to a limited number of workshop tables and ICC’s planning there is a deadline to confirm participation by 14 October 2018. Confirmed participation is based on a "first come, first served" principle and is subject to your company or presenting counsel being member of any of the arranging associations SACG, REACT or ICC.

TREAT: Beverage and finger food (no lunch).

CONTACT: For registration or inquiries please contact Mr Peter von Heidenstam at SACG / REACT on email peter@heidenstamlegal.se

Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) was established 1997 and is a politically independent, non-profit organization that works to prevent piracy and trade in counterfeit products. SACG’s members include representatives of national and international companies, interest groups and trade associations, government agencies, lawyers and consultants, Swedish universities and individuals.

React is an international non-for-profit organization with over 250 members fighting the trade in counterfeit goods, covering all areas of industry.

ICC is the world business organization, whose mission is to promote open trade and investment and help business meet the challenges and opportunities of an increasingly integrated world economy.

Inbjudan till SACG:s årsstämma och seminarium

Årsstämma och seminarium den 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30 Synch, Stockholm

Välkommen till SACG:s årsstämma med efterföljande seminarium och mingel där vi kommer lyssna till talare på temat cybersquatting.

16.00 Årsstämma

Välkommen
Sara Sparring
, vice ordförande SACG (Synch)
Se dagordning, Bilaga 1

Uppdatering från Observatory
Ludvig Holm
(Lindahl)
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights bedrivs genom EUIPO och är sedan många år tillbaka den huvudsakliga tillhandahållaren av information till EU-kommissionen för lagstiftning om immaterialrätt, med ett starkt fokus på piratkopiering. SACG är en av de tidigaste representanterna från näringslivet i Observatory och är fortsatt mycket engagerat i dess arbete. Vi presenterar årets senaste rapporter från Observatory, inklusive flera uträkningar av värdet av pirathandeln i olika sektorer, och insikter från möten med Observatory under det senaste året. Avslutningsvis introduceras den kommande studien om cybersquatting.

16.45 Cybersquatting – vad är det och vad kan man göra åt det?

Introduktion
Tobias Harhoff
(Zacco)
Tobias arbetar bl.a. med cybersquatting på Zacco i Göteborg och kommer tala om cybersquatting samt illustrera riktiga exempel på hur man med enkla medel rent tekniskt och genom proaktivitet kan förhindra att bli utsatt för cybersquatting.

Paneldebatt
Tobias Harhoff
(Zacco)
Viktor Johansson (Portsgroup)
Nina Ebkar (Electrolux)

Modererad av Sara Sparring, vice ordförande SACG (Synch)

Mingel och informella diskussioner följer seminariet

Datum: 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30
Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm
Deltagaravgift: Deltagande vid årsstämma är gratis för medlemmar. För deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.
Anmälan: görs senast den 15 juni 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

Sara SparringComment
Inbjudan till SACG:s och AIPPI:s seminarium om interimistiska säkerhetsåtgärder

SACG och AIPPI Sverige bjuder in till gemensamt seminarium om

Interimistiska säkerhetsåtgärder

– bör det svenska systemet för ställande av säkerhet ändras?

Kommissionen har nyligen genomfört en översyn över IPRED. Inför den översynen gav SACG in ett s.k. "position paper" där man visade på att Sverige är ett av få länder inom EU med krav på ställande av säkerhet redan vid ansökan om interimistiska säkerhetsåtgärder och att det kan utgöra ett hinder för verkställande av rättigheter vid piratkopiering eller andra immaterialrättsliga intrång. Kommissionen meddelande nyligen att resultatet av översyn är en vägledning och att inga ändringar av IPRED kommer ske.

I Sverige har Högsta domstolen nyligen gett vägledning kring handläggningen vid skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader och vad som utgör tillräcklig säkerhet, med upphävande av PMÖDs beslut och återförvisning till PMD. I sitt beslut har HD också särskilt kommenterat hur bedömningen i det målet skiljer sig från ställandet av säkerhet vid interimistiska säkerhetsåtgärder, såsom kvarstad eller vitesförbud (med hänvisning till det upphovsrättsliga målet NJA 1995 s. 631).

Mot denna bakgrund önskar vi debattera det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet. Diskussionen kommer sedan tas vidare inom ramen för ett initiativ för att verka för lagändring.

Plats: Roschier, Brunkebergstorg 2, Stockholm

Tid: Den 22 mars 2018, kl. 16-18, med mingel efteråt

Agenda

Välkommen

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

David Leffler, sekreterare AIPPI Sverige, advokat (Synch)

En komparativ studie och slutsatser om det nuvarande svenska systemet enligt SACGs "position paper"

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

HDs beslut om tillräcklig säkerhet

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Debatt om det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet

Moderator:

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Panel:

Thore Brolin, f.d. rådman, juridisk konsult – inledningstalare

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

Dag Sandart, advokat (Sandart & Partners)

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Deltagaravgift: 450 kr, som faktureras av SACG/AIPPI Sverige i efterskott. Deltagande förutsätter medlemskap i SACG (se http://www.sacg.org/bli-medlem/) eller AIPPI (se http://aippi.se/medlemskap).

Anmälan: Anmälan görs senast den 19 mars 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Sara SparringComment
New board of directors and honorary member for the SACG

SACG celebrated its 20th anniversary with a well-attended seminar in connection with its annual meeting held on 14 June 2017, where a new board of directors and an honorary member was appointed.

A new board of directors for the SACG was appointed at the annual meeting. The board now consists of Advokat Erik Ficks (Roschier), Advokat Sara Sparring (Synch), Advokat Ludvig Holm (Lindahl), Omar Baki (Brann), Nina Ebkar (Electrolux), Jesper Sundström (Zacco), Karin Crafoord (Groth & Co), Lena Johansson (ICC), Maria Herlitz Sundelius (H&M), Måns Sjöstrand (Daniel Wellington), Associate Professor Stojan Arnerstål (Uppsala University, IMK), and Professor Sanna Wolk (Uppsala University, IMK).

It was also decided to appoint the first honorary member of the SACG, namely Advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk (Gozzo), who was chair of the SACG from its formation until 2015. At their subsequent initial board meeting, the new board appointed Erik Ficks as chair, Sara Sparring as vice chair, Ludvig Holm as secretary, and Omar Baki as treasurer.

”I’m delighted to have the opportunity to chair the SACG in the year it celebrates its 20th anniversary and in the years to come. The trade in counterfeit products presents constant challenges and, in recent times, digital trade has made it more difficult than ever for rights holders and consumers to identify and combat counterfeiting, whilst, at the same time, there has been an increased awareness that lawful trade is a prerequisite for, among other things, sustainability in production. The SACG has a hugely important role to play, not only when it comes to legislation and policy, but above all when it comes to assisting in disseminating information, an example being our efforts to assist rights holders to provide information to the police and customs authorities to identify counterfeit goods,” says Erik Ficks.

”It gives me an enormous amount of pleasure to have the opportunity to see the SACG continue to develop and act as a strong presence in this important area. I think that the new board has everything it needs to take our previous efforts forward into the increasingly digital reality. Naturally, I’m also honoured to accept this appointment and look forward to supporting the board’s activities as best as I can, both in Sweden and globally”, says Ann-Charlotte Söderlund Björk.

The SACG counts as members close to 50 Swedish and foreign companies, as well as a number of individuals. For a long time now, the SACG has been actively involved in the activities of the European Observatory on Infringements in IPR, at the EUIPO in Alicante.

BranschnyheterSACG
The Global Anti-Counterfeiting Awards 2017

A diverse range of GAC Awards were announced on 7th June 2017 on World Anti-Counterfeiting Day. The eight winners represent a broad spectrum of anti-counterfeiting and IPR enforcement activities from the continuing success of national customs services to the growing importance of international co-operation to combat fraud linked with IP Crime. The significant contribution of pro-active law enforcement agencies; a new initiative in Public Awareness of the damages of counterfeiting and piracy; and the growing sophistication of product security technology are also recognised. The 2017 GAC Award Winners

BranschnyheterSACG
Derivative use of Public Domain Content – Film Industry Focus

”An EU-wide study carried out by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), through the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, is one of the first studies focusing on usage of the pre-existing creative content for new derivative projects. The objective of the research is to document the way previous creative content, both still under the copyright protection and already in the public domain, is being used by film producers for new creative projects in this sector”.

- European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights Executive Summary Derivative Use of Public Domain Content_EN and Final Full Report Public Domain