Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG
), eller Svenska Föreningen mot Piratkopiering, är en politiskt oberoende och ideell förening som arbetar för att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade produkter. Bland våra medlemmar finns företrädare för nationella och internationella bolag, intresse- och branschorganisationer, myndigheter, advokat- och konsultbyråer, svenska universitet och högskolor samt privatpersoner.

Sedan starten 1997 har SACG arbetat aktivt med att få frågor om piratkopiering att hamna högt upp på agendan hos lagstiftare och andra beslutsfattare, både i och utanför Sverige. SACG:s arbete sker främst genom opinionsbildning, lobbying, utarbetande av remisser samt informations- och utbildningsseminarier för medlemmar och andra intressenter. SACG samarbetar även med andra organisationer och myndigheter på området och är ständigt involverade i det internationella arbetet mot piratkopiering, särskilt inom ramen för EU-kommissionens Observatory on Counterfeiting och Piracy.