S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group
tom-the-photographer-246984 2.jpg

Hem

Piratkopior kostar mindre. Men frågan är vad du betalar för.

Svenska Föreningen mot Piratkopiering 

... är en politiskt oberoende och ideell förening som arbetar för att förhindra piratkopiering och handeln med förfalskade produkter. Bland våra medlemmar finns företrädare för nationella och internationella bolag, intresse- och branschorganisationer, myndigheter, advokat- och konsultbyråer, svenska universitet och högskolor samt privatpersoner.

 

Aktuellt

 

Vårt uppdrag


Remissarbete

En del av det arbete SACG utför för att förhindra piratkopiering och handeln med piratkopierade produkter är att utarbeta remisser och inkomma med yttranden. Genom att göra detta kan vi påverka och informera om konsekvenserna av föreslagen lagstiftning.

Läs våra remisser och yttranden.


Publikationer

I SACGs publikationer belyses särskilda områden på ett djupare plan. Tillsammans med Jure Förlag har SACG gett ut ett antal skrifter om piratkopiering och varumärkesförfalskning.

Läs våra publikationer.


Seminarier & utbildningar

SACG håller regelbundet seminarier och utbildningar där vi ger möjligheten för medlemmar och andra intressenter att fördjupa sina kunskaper om piratkopiering och handeln med sådana produkter. Dessa tillfällen är utmärkta för den som vill träffa andra intresserade och diskutera aktuella ämnen på området. 

Läs om våra aktuella seminarier m.m.

 
 

Kontakta oss

Vill du kontakta oss på SACG så använder du kontaktformuläret nedan. Det går också bra att kontakta någon av våra styrelseledamöter. Deras kontaktuppgifter hittar du här.