S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Remisser & yttranden

Remisser & yttranden

 

”En känneteckensrättslig reform” 
SACG:s yttrande över SOU 2016:79 Remiss 2017-03-06

”Ändrade mediegrundlagar” 
SACG:s yttrande över SOU 2016:58 Remiss 2017-01-09

”En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk”
SACG:s yttrande över SOU 2016:14 Remiss 2016-07-01

SACG tar ställning för rättighetshavares möjlighet att få interimistiska förbud mot intrångsgörare i Sverige
SACG position paper 2016-04-15

SACG:s yttrande över förslag till lag om ändring i varumärkeslagen
(2010:1877) Remiss 2015-11-30