S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Inbjudan till årsstämma och seminarium 13 juni 2019

Årsstämma och seminarium

 

den 13 juni 2019 kl. 16.00 – 18.30 Groth & Co, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm Välkommen till SACG:s årsstämma med efterföljande seminarium och mingel

 

16.00  Årsstämma och seminarium

Välkommen

Sara Sparring, ordförande SACG (Synch)

Se dagordning, Bilaga 1

 

Uppdatering från Observatory Jesper Sundström (Zacco)

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights bedrivs genom EUIPO och är sedan många år tillbaka den huvudsakliga tillhandahållaren av information till EU-kommissionen för lagstiftning om immaterialrätt, med ett stark fokus på piratkopiering. SACG är en av de tidigaste representanterna från näringslivet i Observatory och är fortsatt mycket engagerad i dess arbete. Vi presenterar årets senaste rapporter från Observatory, inklusive flera uträkningar av värdet av pirathandeln i olika sektorer, och insikter från möten med Observatory under det senaste året.

Avslutningsvis introduceras det arbete som planeras av Observatory det kommande året.

 

Hur kan vi kommunicera farorna med piratkopior? Emma Nordin (ICC)

För att belysa de många faror som är kopplade till piratkopior genomförde Internationella Handelskammaren (ICC) under World Consumer Rights Day en internationell kampanj. Avsändare var Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), ICC:s globala projekt med syfte att bekämpa piratkopiering och förfalskningar. Kampanjen, som utgjordes av korta budskap på sociala medier och en debattartikel, riktade sig till konsumenter och betonade vikten av konsumentansvar och hur man som konsument kan förhindra handel med förfalskningar. Hur utformar man en kampanj som riktar sig till konsumenter? På vilket sätt och genom vilka kanaler nås konsumenter av information? Och vilken typ av information är det som får genomslag i dessa kanaler? Vi presenterar kampanjen och tankar bakom ICC:s påverkansarbete.


Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin – en rapport från OECD Representant från PRV

Konsumenter luras att köpa kopior, i tron att det är original, motsvarande ett värde av 4,5 miljarder per år. Handeln med piratkopierade produkter är omfattande och får stora konsekvenser för Sverige, enskilda företag och konsumenter. Svenska företag går miste om intäkter från de investeringar de gjort och Sverige går miste om skatteintäkter. Tusentals svenska arbetstillfällen går förlorade.

Dessutom bidrar piratkopiering till dåliga arbetsförhållanden och produkter som innebär risker för hälsa och säkerhet. Konsumenter blir helt enkelt lurade. Svenska produkter är särskilt utsatta, både med tanke på värdet av den illegala handeln och om man tittar på hur stor andel den illegala handeln står för inom vissa produktkategorier som bilreservdelar, maskineri (kullager), kläder, leksaker och klockor. Siffrorna kommer från en rapport som OECD har gjort och baseras på en studie av piratkopieringens konsekvenser för Sverige. Studien har gjorts på uppdrag av PRV och rapporten blev klar våren 2019. Detta är första gången som konsekvenserna för just Sverige har undersökts. PRV berättar mer om studien och resultatet av den.

 

Mingel och informella diskussioner följer seminariet

Datum: 13 juni 2019 kl. 16.00 – 18.30

Plats: Groth & Co, Birger Jarlsgatan 57 B i Stockholm

 

Deltagaravgift: Deltagande vid årsstämma är gratis för medlemmar. För att delta i seminariet ska du eller din organisation vara medlem i SACG – det går bra att gå med inför seminariet. Deltagande i seminariet faktureras av SACG i efterskott med 450 kr per medlem.

Anmälan: görs senast den 10 juni 2019 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Hantering av dina personuppgifter

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

Bilaga 1 – Dagordning

Dagordning årsmöte den 13 juni 2019 i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG)

   1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning

   2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet

   3. Styrelsens förvaltningsberättelse

   4. Revisorernas berättelse

   5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

   6. Val av styrelse

   7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

   8. Fastställande av årsavgifter i föreningen

   9. Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa årsmöte lämna förslag av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant

   10. Övriga frågor

Sara SparringComment
Frukostseminarium

den 26 april kl. 08:30 – 10:00 hos Synch

 

Den 26 april är det World Intellectual Property Day! SACG uppmärksammar detta genom att välkomna till seminarium där vi kommer att lyssna till Anneli Kruger Hilm från Mastercard som ger information om Mastercard Program på temat:

Business Risk Assessment & Mitigation - Protecting the Ecosystem Participants

 

Anneli Kruger Hilm är Director för Mastercard Franchise Europe och under frukostseminariet kommer Anneli att belysa hur Mastercard arbetar för att skydda alla stakeholders, hur Mastercards regler ser ut och vilka aktörer Mastercard samarbetar med. Anneli kommer även att berätta hur processen och utredningen går till samt vilka rapporteringsmöjligheter som finns tillgängliga.

 

Varmt välkomna!

 

Datum: 26 april 2019 kl. 08:30 – 10:00 (frukost serveras)

Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6 (våning 8, porttelefon), 114 34 Stockholm

Deltagaravgift: För att delta i seminariet ska du eller din organisation vara medlem i SACG – det går bra att gå med inför seminariet. Deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.

Anmälan: görs senast den 24 april 2019 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

 

Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.


Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org. 

Sara SparringComment
Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) have carried out a study on global trade in counterfeit and pirated products, analysing the impact on the economy, and the share of international trade affected by the phenomenonIn particular, the main goal of this study is to assess quantitatively the value, scope and trends of trade in counterfeit and pirated tangible Products.

Read the full report

Sara SparringComment
Information från SACG:s styrelse:

Europeiska rådets arbetsgrupp för tullsamarbete (CCWP) har inlett en övervakningsåtgärd för att kartlägga handeln med falsk märkning och paketering. Inom ramen för detta har CCWP, tillsammans med Observatory, tagit fram en enkät riktad till rättighetshavare som bl.a. ämnar utröna hur utbrett fenomenet med falsk märkning och paketering är och hur det tar sig i uttryck.

Du som är medlem i eller visat intresse för SACG, och som berörs av problematiken kring falsk märkning och paketering uppmanas ta del av informationen, besvara enkäten. Enkäten kan besvaras fram till fredag 1 mars 2019.

Sara SparringComment
Six out of ten customs seizures of fake goods are found in small parcels

63 % of all seizures of counterfeit and pirated goods by customs authorities are of small parcel shipments.

 Fake consumer goods like shoes, sunglasses and jewellery are most likely to be sent in small parcels.

Over half of all global seizures of counterfeits sent by post contained just one item.

A new report out today reveals that more than 6 out of 10 customs seizures of counterfeit or pirated goods are of small parcels sent through postal or courier services.

The research, carried out by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), shows that, although large container shipments account for most counterfeit traffic in terms of volume and value, customs authorities are increasingly seizing small parcel shipments of counterfeit and pirated goods.

The report shows that these small shipments tend to be in packages of 10 or fewer items and that virtually all industry sectors use small shipments, albeit to different degrees.

The full report in English, the 23 language versions of the executive summary and the 5 language versions of the press release are available here on the Observatory webpage dedicated to this joint study.

Sara SparringComment
Seminarium "Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?"

Den 11 december 2018 kl. 16.00 – 17.30 med efterföljande glöggmingel hos Synch

 

Välkommen till seminarium med SACG där vi kommer lyssna till advokat Ann-Charlotte Söderlund Björk på temat ”Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?” och Måns Sjöstrand, Head of IP Daniel Wellington om ”Piratkopiering – digitala marknadsplatser och bakomliggande kriminella nätverk.”

 

Piratkopiering förknippas traditionellt med att köpa dåliga Ray Ban-kopior i Thailand, eller en Gucci-väska med felstavat märkesnamn. Det har länge varit förknippat med småskalig gatuverksamhet och ett ’bedrägeri’ som köparen varit väl införstådd med; kort och gott något ganska harmlöst. Men de senaste åren har tonläget skärpts och piratkopiering är inte längre bara ett problem för producenterna utan faktiskt också för konsumenterna.

Piratkopiering är idag en mycket mer utbredd företeelse än bara gatuförsäljare i Asien eller Sydeuropa som säljer dåliga plagiat av märkesvaror. Det är en industri som sträcker sig över i stort sett alla branscher, som omsätter många miljarder kronor årligen och som har engagemang i organiserad brottslighet. Förr kanske konsumenten var medveten om att hen köpte en piratkopia, men så är det inte längre idag. För konsumenter innebär detta en stor risk, eftersom också vardagsvaror som matvaror, skönhetsprodukter, leksaker, alkohol, reservdelar, läkemedel – ja allt som går att sälja – piratkopieras.  

Hur ser verkligheten ut idag med piratkopior? Vilka ligger bakom? Vad får du egentligen för pengarna – och vad finansierar du?

 

16.00 Seminarium

Välkommen

Sara Sparring, ordförande SACG (Synch)

 

”Att köpa en piratkopia – harmlöst eller riskfyllt?”

Ann-Charlotte Söderlund Björk, hedersmedlem SACG (GOZZO Advokater)

”Piratkopiering – digitala marknadsplatser och bakomliggande kriminella nätverk”

Måns Sjöstrand, styrelseledamot SACG (Head of IP Daniel Wellington)

 

17.30 Glöggmingel och informella diskussioner

Datum: 11 december 2018 kl. 16.00 – 17.30 (med efterföljande glöggmingel)

Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6 (våning 8), 114 34 Stockholm

Deltagaravgift: Deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.

Anmälan: görs senast den 7 december 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.


Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

 

Sara SparringComment
Invitation to customs and law enforcement training on the identification of counterfeit and pirated goods

At the initiative of the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) and REACT, hosted by International Chamber of Commerce (ICC)

As brand protection managers of proprietary product brands you are invited to take part in customs and law enforcement training in Sweden.

DATE: 14 November 2018

TIME: 13.00 – 16.00

VENUE: ICC, Brunnsgatan 2, Stockholm, Sweden

FORMAT: The training will be in the interactive ”speed dating” form where each brand has its own workshop table to present the brand, genuine products, counterfeits, identification guides etc. Customs and law enforcement officers will be divided in smaller groups to meet each brand in a scheduled order. Power-Point-presentation can be used in assistance, but only be shown on a laptop on the table.

ARRIVAL: Workshop tables should be organized not later than one hour in advance.

DEADLINE: Due to a limited number of workshop tables and ICC’s planning there is a deadline to confirm participation by 14 October 2018. Confirmed participation is based on a "first come, first served" principle and is subject to your company or presenting counsel being member of any of the arranging associations SACG, REACT or ICC.

TREAT: Beverage and finger food (no lunch).

CONTACT: For registration or inquiries please contact Mr Peter von Heidenstam at SACG / REACT on email peter@heidenstamlegal.se

Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) was established 1997 and is a politically independent, non-profit organization that works to prevent piracy and trade in counterfeit products. SACG’s members include representatives of national and international companies, interest groups and trade associations, government agencies, lawyers and consultants, Swedish universities and individuals.

React is an international non-for-profit organization with over 250 members fighting the trade in counterfeit goods, covering all areas of industry.

ICC is the world business organization, whose mission is to promote open trade and investment and help business meet the challenges and opportunities of an increasingly integrated world economy.

Inbjudan till SACG:s årsstämma och seminarium

Årsstämma och seminarium den 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30 Synch, Stockholm

Välkommen till SACG:s årsstämma med efterföljande seminarium och mingel där vi kommer lyssna till talare på temat cybersquatting.

16.00 Årsstämma

Välkommen
Sara Sparring
, vice ordförande SACG (Synch)
Se dagordning, Bilaga 1

Uppdatering från Observatory
Ludvig Holm
(Lindahl)
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights bedrivs genom EUIPO och är sedan många år tillbaka den huvudsakliga tillhandahållaren av information till EU-kommissionen för lagstiftning om immaterialrätt, med ett starkt fokus på piratkopiering. SACG är en av de tidigaste representanterna från näringslivet i Observatory och är fortsatt mycket engagerat i dess arbete. Vi presenterar årets senaste rapporter från Observatory, inklusive flera uträkningar av värdet av pirathandeln i olika sektorer, och insikter från möten med Observatory under det senaste året. Avslutningsvis introduceras den kommande studien om cybersquatting.

16.45 Cybersquatting – vad är det och vad kan man göra åt det?

Introduktion
Tobias Harhoff
(Zacco)
Tobias arbetar bl.a. med cybersquatting på Zacco i Göteborg och kommer tala om cybersquatting samt illustrera riktiga exempel på hur man med enkla medel rent tekniskt och genom proaktivitet kan förhindra att bli utsatt för cybersquatting.

Paneldebatt
Tobias Harhoff
(Zacco)
Viktor Johansson (Portsgroup)
Nina Ebkar (Electrolux)

Modererad av Sara Sparring, vice ordförande SACG (Synch)

Mingel och informella diskussioner följer seminariet

Datum: 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30
Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm
Deltagaravgift: Deltagande vid årsstämma är gratis för medlemmar. För deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.
Anmälan: görs senast den 15 juni 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

Sara SparringComment
Inbjudan till SACG:s och AIPPI:s seminarium om interimistiska säkerhetsåtgärder

SACG och AIPPI Sverige bjuder in till gemensamt seminarium om

Interimistiska säkerhetsåtgärder

– bör det svenska systemet för ställande av säkerhet ändras?

Kommissionen har nyligen genomfört en översyn över IPRED. Inför den översynen gav SACG in ett s.k. "position paper" där man visade på att Sverige är ett av få länder inom EU med krav på ställande av säkerhet redan vid ansökan om interimistiska säkerhetsåtgärder och att det kan utgöra ett hinder för verkställande av rättigheter vid piratkopiering eller andra immaterialrättsliga intrång. Kommissionen meddelande nyligen att resultatet av översyn är en vägledning och att inga ändringar av IPRED kommer ske.

I Sverige har Högsta domstolen nyligen gett vägledning kring handläggningen vid skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader och vad som utgör tillräcklig säkerhet, med upphävande av PMÖDs beslut och återförvisning till PMD. I sitt beslut har HD också särskilt kommenterat hur bedömningen i det målet skiljer sig från ställandet av säkerhet vid interimistiska säkerhetsåtgärder, såsom kvarstad eller vitesförbud (med hänvisning till det upphovsrättsliga målet NJA 1995 s. 631).

Mot denna bakgrund önskar vi debattera det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet. Diskussionen kommer sedan tas vidare inom ramen för ett initiativ för att verka för lagändring.

Plats: Roschier, Brunkebergstorg 2, Stockholm

Tid: Den 22 mars 2018, kl. 16-18, med mingel efteråt

Agenda

Välkommen

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

David Leffler, sekreterare AIPPI Sverige, advokat (Synch)

En komparativ studie och slutsatser om det nuvarande svenska systemet enligt SACGs "position paper"

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

HDs beslut om tillräcklig säkerhet

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Debatt om det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet

Moderator:

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Panel:

Thore Brolin, f.d. rådman, juridisk konsult – inledningstalare

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

Dag Sandart, advokat (Sandart & Partners)

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Deltagaravgift: 450 kr, som faktureras av SACG/AIPPI Sverige i efterskott. Deltagande förutsätter medlemskap i SACG (se http://www.sacg.org/bli-medlem/) eller AIPPI (se http://aippi.se/medlemskap).

Anmälan: Anmälan görs senast den 19 mars 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Sara SparringComment