S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

SACG tar ställning för rättighetshavares möjlighet att få interimistiska förbud mot intrångsgörare i Sverige

Det pågår för närvarande en översyn av IPRED (direktivet för harmonisering av sanktionerna mot immaterialrättsintrång) under ledning av Kommissionen. SACG har för detta syfte informerat om förhållandena i Sverige i ett särskilt formulär. Därutöver har SACG valt att ge in ett sk ”position paper”, där det argumenteras för att det svenska kravet på ställande av säkerhet redan vid ansökan om interimistiskt förbud bör avskaffas inom ramen för ytterligare EU-harmonisering på området. Som anges i detta ”position paper” är det endast i Sverige som ett sådant strikt krav upprätthålls. Detta är till stor nackdel för rättighetshavare, både vad gäller osäkerheten avseende om ställd säkerhet är tillräcklig och kostnaden för upprätthållande av säkerheten under lång tid. Särskilt för små och medelstora företag kan det innebära att man i praktiken är förhindrad att tillvarata sina rättigheter. SACG position paper

BranschnyheterSACG