S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

SACG yttrar sig över förslag om ny tobakslag i de delar som berör piratkopiering

SACG har lämnat sina synpunkter på utredningen om en ny svensk tobakslag i de delar som berör piratkopiering. Föreningen är positiv till förslaget om ökad spårbarhet och märkning men motsätter sig utredningens förslag om exponeringsförbud då detta strider mot tryckfriheten och som i kombination med neutrala förpackningar skulle underlätta för piratkopiering av och olaglig handel med tobaksprodukter. SACG:s yttrande

BranschnyheterSACG