S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Svenskar delaktiga i EU:s arbete mot piratkopior och förfalskningar

Docent Sanna Wolk vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och juristchef Magnus Ahlgren vid Patent- och registreringsverket har efter SACGs nomineringar blivit invalda i EU-kommissionens organisation European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights (EOIIPR).

Inom EOIIPR ska Sanna Wolk delta i referensgruppen ”IP in the Digital World”, medan Magnus Ahlgren deltar i ”Legal Expert Group” tillsammans med SACG:s ordförande Ann-Charlotte Söderlund Björk. Hittills har Ann-Charlotte Söderlund Björk varit den enda svenska representanten inom Legal Expert Group. Utöver arbetet inom Legal Expert Group, har SACG varit aktiva i bildandet av EOIIPR och har därför även deltagit i arbetet med EOIIPR:s arbetsplan för 2013 i samarbete med representanter från medlemsstaterna.

EOIIPR arbetar för att finna och sprida metoder för hur piratverksamhet, som varumärkesförfalskningar och illegal nedladdning, ska bekämpas i EU. Organisationen sprider också information bland konsumenter om riskerna med piratkopierade varor och hur den illegala handeln påverkar samhället i stort. Därtill arbetar EOIIPR aktivt med att se över EU-lagstiftningen inom området.

Om EOIIPR, se http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/index.en.do

BranschnyheterSACG