S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Världshandeln med piratkopior omsätter 338 miljarder euro

Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och pirattillverkade produkter beräknas utgöra 2,5 procent av världshandeln, vilket motsvarar hela 338 miljarder euro (461 miljarder US-dollar). När det gäller EU-marknaden beräknas fem procent av alla importerade varor vara varumärkesförfalskade och pirattillverkade. Det motsvarar produkter till ett värde av 85 miljarder euro. Press release och EUIPO report

Rapporter & studierSACG