S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

SACG yttrar sig över förslag till ändrade mediegrundlagar (såvitt avser neutrala tobaksförpackningar)

SACG har lämnat sina synpunkter på Mediegrundlagskommitténs betänkande ”Ändrade mediegrundlagar”. Föreningen delar Kommitténs bedömning att införandet av neutrala tobaksförpackningar kräver en ändring i tryckfrihetsförordningen men är starkt kritiskt till Betänkandets förslag som SACG menar kommer att öka risken för piratkopiering av tobaksprodukter och handeln med piratkopierade varor. SACG:s yttrande

BranschnyheterSACG