S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

SACG kallar till extrastämma och seminarium med IP-åklagarna den 15 februari

Extrastämma och seminarium den 15 februari 2017
SACG kallar till extrastämma för ändring av föreningens stadgar. En sådan ändring kräver beslut vid två på varandra följande möten. Det första beslutet togs vid årsstämman den 15 juni 2016.

Efter extrastämman redogör IP-åklagarna för deras arbete under föregående år.

Inledning
Advokat Henrik Wistam, Ordförande SACG

Extrastämma för ändring av stadgar
Dagordning:
1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
3. Förslag till nya stadgar

En genomgång av IP-åklagarnas arbete under året, inklusive Designers Revolt-målet
Designers Revolt-målet aktualiserade ett flertal intressanta frågor, bland annat internationell jurisdiktion och ansvar för ställföreträdare m.fl.. Därutöver redogör IP-åklagarna för sitt övriga arbete under året.


Ambitionen är att deltagarna ska komma med egna reflektioner om målen och det gångna året och att seminariet ska bli interaktivt.

Vi avslutar som vanligt med mingel och informella diskussioner. Varmt välkomna!

Tid/datum: 15 februari 2017 kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 (OBS ny adress), Stockholm
Anmälan: Anmälan görs senast den 13 februari 2017 till Ludvig.Holm@lindahl.se
Deltagaravgifter: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2017)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag. SACG inbjudan

Seminarier & mötenSACG