S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Seminarium den 10 februari i Stockholm ”Bevisfrågor vid arbetet med att stävja piratkopior”

Dagligen smugglas förfalskade mobiltelefoner, leksaker, kläder, klockor, CD-skivor och annat in i Sverige. Ett viktigt inslag i arbetet mot piratkopiering är tullens, polisens och IP-åklagarnas arbete. Viktiga frågor är vilket underlag de behöver för att effektivt hindra att piratkopierade produkter sprids och vad rättshavarna kan göra för att stödja myndigheterna i deras arbete. Under seminariet kommer vi att belysa och diskutera bevisfrågor och hur piratkopierade produkter hanteras vid allmänt åtal, av polisen och tullen, m.m.

Inledning – Advokat Helena Östblom, Vice ordförande SACG

Bevisfrågor beträffande piratkopior vid immaterialrättsåtal – Kammaråklagare, specialist immaterialrätt Fredrik Ingblad, Åklagarmyndigheten

Hur försändelser av piratkopior hanteras hos tullen – Nationell specialist immaterialrätt Suzan Kalinagil, Tullverket

Polisens omorganisation och arbete med piratbrott – Gruppchef immaterialrättsliga brott Brita Wallström, Nationell Operativ Avd. vid Polisen

Privatspaning vid IP-ärenden – Operations Manager Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group

Vi avslutar som vanligt med mingel och informella diskussioner.

Tid/datum: 10 februari 2016 kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm
Anmälan: Anmälan görs senast den 8 februari 2016 till Ludvig Holm

Deltagaravgifter: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2016)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag.

Seminarier & mötenSACG