S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Posts in Seminarier & möten
Invitation to customs and law enforcement training on the identification of counterfeit and pirated goods

At the initiative of the Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) and REACT, hosted by International Chamber of Commerce (ICC)

As brand protection managers of proprietary product brands you are invited to take part in customs and law enforcement training in Sweden.

DATE: 14 November 2018

TIME: 13.00 – 16.00

VENUE: ICC, Brunnsgatan 2, Stockholm, Sweden

FORMAT: The training will be in the interactive ”speed dating” form where each brand has its own workshop table to present the brand, genuine products, counterfeits, identification guides etc. Customs and law enforcement officers will be divided in smaller groups to meet each brand in a scheduled order. Power-Point-presentation can be used in assistance, but only be shown on a laptop on the table.

ARRIVAL: Workshop tables should be organized not later than one hour in advance.

DEADLINE: Due to a limited number of workshop tables and ICC’s planning there is a deadline to confirm participation by 14 October 2018. Confirmed participation is based on a "first come, first served" principle and is subject to your company or presenting counsel being member of any of the arranging associations SACG, REACT or ICC.

TREAT: Beverage and finger food (no lunch).

CONTACT: For registration or inquiries please contact Mr Peter von Heidenstam at SACG / REACT on email peter@heidenstamlegal.se

Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) was established 1997 and is a politically independent, non-profit organization that works to prevent piracy and trade in counterfeit products. SACG’s members include representatives of national and international companies, interest groups and trade associations, government agencies, lawyers and consultants, Swedish universities and individuals.

React is an international non-for-profit organization with over 250 members fighting the trade in counterfeit goods, covering all areas of industry.

ICC is the world business organization, whose mission is to promote open trade and investment and help business meet the challenges and opportunities of an increasingly integrated world economy.

SACG kallar till extrastämma och seminarium med IP-åklagarna den 15 februari

Extrastämma och seminarium den 15 februari 2017
SACG kallar till extrastämma för ändring av föreningens stadgar. En sådan ändring kräver beslut vid två på varandra följande möten. Det första beslutet togs vid årsstämman den 15 juni 2016.

Efter extrastämman redogör IP-åklagarna för deras arbete under föregående år.

Inledning
Advokat Henrik Wistam, Ordförande SACG

Extrastämma för ändring av stadgar
Dagordning:
1. Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
3. Förslag till nya stadgar

En genomgång av IP-åklagarnas arbete under året, inklusive Designers Revolt-målet
Designers Revolt-målet aktualiserade ett flertal intressanta frågor, bland annat internationell jurisdiktion och ansvar för ställföreträdare m.fl.. Därutöver redogör IP-åklagarna för sitt övriga arbete under året.


Ambitionen är att deltagarna ska komma med egna reflektioner om målen och det gångna året och att seminariet ska bli interaktivt.

Vi avslutar som vanligt med mingel och informella diskussioner. Varmt välkomna!

Tid/datum: 15 februari 2017 kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Roschier Advokatbyrå, Brunkebergstorg 2 (OBS ny adress), Stockholm
Anmälan: Anmälan görs senast den 13 februari 2017 till Ludvig.Holm@lindahl.se
Deltagaravgifter: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2017)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag. SACG inbjudan

Seminarier & mötenSACG
Årsmöte och seminarium den 15 juni med talare från Sveriges Annonsörer, Konsument Europa och IMK Uppsala universitet

Den 15 juni hålls årsmöte med efterföljande seminarium i Advokatfirman Vinges regi. Varmt välkomna!

16.00 Årsmöte
17.00 Seminarium

Inledning
Advokat Henrik Wistam, Ordförande SACG

Hur hamnar annonsörernas banners på sajter med piratkopior?
Förbundsjurist Tobias Eltell, Sveriges Annonsörer

Konsument Europas informationsarbete gällande piratkopierade produkter
Direktör Jolanda Girzl, Konsument Europa, Konsumentverket

Arbetet vid European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights
Docent Sanna Wolk, IMK, Uppsala universitet

Tid/datum: 15 juni 2016 kl. 16.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm
Anmälan till seminarium och årsmöte: Anmälan görs senast den 10 juni 2016 till advokat Ludvig Holm på ludvig.holm@lindahl.se
Deltagaravgift för seminariet: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2016)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag.

Seminarium den 10 februari i Stockholm ”Bevisfrågor vid arbetet med att stävja piratkopior”

Dagligen smugglas förfalskade mobiltelefoner, leksaker, kläder, klockor, CD-skivor och annat in i Sverige. Ett viktigt inslag i arbetet mot piratkopiering är tullens, polisens och IP-åklagarnas arbete. Viktiga frågor är vilket underlag de behöver för att effektivt hindra att piratkopierade produkter sprids och vad rättshavarna kan göra för att stödja myndigheterna i deras arbete. Under seminariet kommer vi att belysa och diskutera bevisfrågor och hur piratkopierade produkter hanteras vid allmänt åtal, av polisen och tullen, m.m.

Inledning – Advokat Helena Östblom, Vice ordförande SACG

Bevisfrågor beträffande piratkopior vid immaterialrättsåtal – Kammaråklagare, specialist immaterialrätt Fredrik Ingblad, Åklagarmyndigheten

Hur försändelser av piratkopior hanteras hos tullen – Nationell specialist immaterialrätt Suzan Kalinagil, Tullverket

Polisens omorganisation och arbete med piratbrott – Gruppchef immaterialrättsliga brott Brita Wallström, Nationell Operativ Avd. vid Polisen

Privatspaning vid IP-ärenden – Operations Manager Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group

Vi avslutar som vanligt med mingel och informella diskussioner.

Tid/datum: 10 februari 2016 kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm
Anmälan: Anmälan görs senast den 8 februari 2016 till Ludvig Holm

Deltagaravgifter: 450 kr för SACGs medlemmar och 750 kr för övriga (inkl. medlemskap i SACG för år 2016)
Betalning: Betalning sker i förskott till SACGs pg 122 18 44-2. Ange namn och företag.

Seminarier & mötenSACG