S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Seminarium: Nya regler och nya satsningar i kampen mot piratvaror

Onsdagen den 11 december 2013 kl. 16.30 – 19.00
Radisson Strand Hotell, Nybrokajen 9

Piratvaror handlar om många produkter, mycket pengar och smarta motståndare som ständigt hittar nya vägar till konsumenterna. Den kampen är helt enkelt tuff. Konsten är att inte ge upp.

Den 1 januari 2014 träder en ny tullförordning i kraft som ska säkerställa skyddet för immateriella rättigheter vid EU:s gränser. Reglerna gäller både piratvaror och parallellvaror, dvs. sådana som tillverkats med rättshavarens samtycke men inte varit avsedda för EU-marknaden. Den nya EU förordningen (EG) 608/2013 följs också upp med nya regler i den svenska tullagstiftningen. Samtidigt satsar EU-centralt genom det nya Observatoriet i Alicante, som stöttar upp nationella satsningar och liksom förordningen inspirerar till och underlättar ökat samarbete mellan EU-länderna.

Från 16.30 vin och tilltugg.

17.00 De nya reglerna, skyddsbehoven och den praktiska hanteringen presenteras av Per Holgersson, nationell specialist på immaterialrätt & produktsäkerhet, Tullverket, och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal.

18.00 Advokat Ann-Charlotte Söderlund, Gozzo advokater redogör för arbetet i det så kallade Observatory on Infringements of IPR vid OHIM.

18.30 Frågor och diskussion.

19.00 Slut.

Välkommen till ett intressant och upplysande möte önskar SFIR i samarbete med SACG!

Seminarier & mötenSACG