S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Information från SACG:s styrelse:

Europeiska rådets arbetsgrupp för tullsamarbete (CCWP) har inlett en övervakningsåtgärd för att kartlägga handeln med falsk märkning och paketering. Inom ramen för detta har CCWP, tillsammans med Observatory, tagit fram en enkät riktad till rättighetshavare som bl.a. ämnar utröna hur utbrett fenomenet med falsk märkning och paketering är och hur det tar sig i uttryck.

Du som är medlem i eller visat intresse för SACG, och som berörs av problematiken kring falsk märkning och paketering uppmanas ta del av informationen, besvara enkäten. Enkäten kan besvaras fram till fredag 1 mars 2019.

Sara SparringComment