S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Inbjudan till SACG:s och AIPPI:s seminarium om interimistiska säkerhetsåtgärder

SACG och AIPPI Sverige bjuder in till gemensamt seminarium om

Interimistiska säkerhetsåtgärder

– bör det svenska systemet för ställande av säkerhet ändras?

Kommissionen har nyligen genomfört en översyn över IPRED. Inför den översynen gav SACG in ett s.k. "position paper" där man visade på att Sverige är ett av få länder inom EU med krav på ställande av säkerhet redan vid ansökan om interimistiska säkerhetsåtgärder och att det kan utgöra ett hinder för verkställande av rättigheter vid piratkopiering eller andra immaterialrättsliga intrång. Kommissionen meddelande nyligen att resultatet av översyn är en vägledning och att inga ändringar av IPRED kommer ske.

I Sverige har Högsta domstolen nyligen gett vägledning kring handläggningen vid skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader och vad som utgör tillräcklig säkerhet, med upphävande av PMÖDs beslut och återförvisning till PMD. I sitt beslut har HD också särskilt kommenterat hur bedömningen i det målet skiljer sig från ställandet av säkerhet vid interimistiska säkerhetsåtgärder, såsom kvarstad eller vitesförbud (med hänvisning till det upphovsrättsliga målet NJA 1995 s. 631).

Mot denna bakgrund önskar vi debattera det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet. Diskussionen kommer sedan tas vidare inom ramen för ett initiativ för att verka för lagändring.

Plats: Roschier, Brunkebergstorg 2, Stockholm

Tid: Den 22 mars 2018, kl. 16-18, med mingel efteråt

Agenda

Välkommen

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

David Leffler, sekreterare AIPPI Sverige, advokat (Synch)

En komparativ studie och slutsatser om det nuvarande svenska systemet enligt SACGs "position paper"

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

HDs beslut om tillräcklig säkerhet

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Debatt om det nuvarande systemets vara eller icke vara samt vad som ändå kan göras inom ramen för det systemet

Moderator:

Erik Ficks, ordförande SACG, advokat (Roschier)

Panel:

Thore Brolin, f.d. rådman, juridisk konsult – inledningstalare

Ann-Charlotte Söderlund Björk, advokat (Gozzo)

Dag Sandart, advokat (Sandart & Partners)

Ludvig Holm, sekreterare SACG, advokat (Lindahl)

Deltagaravgift: 450 kr, som faktureras av SACG/AIPPI Sverige i efterskott. Deltagande förutsätter medlemskap i SACG (se http://www.sacg.org/bli-medlem/) eller AIPPI (se http://aippi.se/medlemskap).

Anmälan: Anmälan görs senast den 19 mars 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Sara SparringComment