S A C G
Swedish Anti-Counterfeiting Group

Aktuellt

Artiklar & Seminarier

Inbjudan till SACG:s årsstämma och seminarium

Årsstämma och seminarium den 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30 Synch, Stockholm

Välkommen till SACG:s årsstämma med efterföljande seminarium och mingel där vi kommer lyssna till talare på temat cybersquatting.

16.00 Årsstämma

Välkommen
Sara Sparring
, vice ordförande SACG (Synch)
Se dagordning, Bilaga 1

Uppdatering från Observatory
Ludvig Holm
(Lindahl)
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights bedrivs genom EUIPO och är sedan många år tillbaka den huvudsakliga tillhandahållaren av information till EU-kommissionen för lagstiftning om immaterialrätt, med ett starkt fokus på piratkopiering. SACG är en av de tidigaste representanterna från näringslivet i Observatory och är fortsatt mycket engagerat i dess arbete. Vi presenterar årets senaste rapporter från Observatory, inklusive flera uträkningar av värdet av pirathandeln i olika sektorer, och insikter från möten med Observatory under det senaste året. Avslutningsvis introduceras den kommande studien om cybersquatting.

16.45 Cybersquatting – vad är det och vad kan man göra åt det?

Introduktion
Tobias Harhoff
(Zacco)
Tobias arbetar bl.a. med cybersquatting på Zacco i Göteborg och kommer tala om cybersquatting samt illustrera riktiga exempel på hur man med enkla medel rent tekniskt och genom proaktivitet kan förhindra att bli utsatt för cybersquatting.

Paneldebatt
Tobias Harhoff
(Zacco)
Viktor Johansson (Portsgroup)
Nina Ebkar (Electrolux)

Modererad av Sara Sparring, vice ordförande SACG (Synch)

Mingel och informella diskussioner följer seminariet

Datum: 20 juni 2018 kl. 16.00 – 18.30
Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm
Deltagaravgift: Deltagande vid årsstämma är gratis för medlemmar. För deltagande i seminariet faktureras 450 kr av SACG i efterskott.
Anmälan: görs senast den 15 juni 2018 till klubbmästare Linn Rosengård på linn.rosengard@sfstudios.se.

Hantering av dina personuppgifter

I enlighet med den nya Dataskyddslagstiftningen vill vi informera dig om hur vi hanterar personuppgifter inom ramen för SACG:s verksamhet.

Du finns med din mailadress med i vårt register för utskick av information och därför hanterar och sparar vi din mailadress. Mailadressen används för att skicka dig olika former av inbjudningar till våra events och eventuell annan information från SACG som vi tror kan intressera dig samt för att hantera ditt medlemskap. Annan information vi har om dig kan vara din arbetstitel, namnet på ditt företag, eller annan information som vi fått genom dig eller genom offentligt tillgänglig information. Din mailadress används inte för andra ändamål och lämnas inte ut till någon annan part. Du kan när som helst be att få din mailadress struken genom att meddela detta i svarsmail till info@sacg.org.

Sara SparringComment